Tổng hợp Tot và kdz firmware cho các dòng g2 f320 d802

Tổng hợp KDZ firmware cho LG F320 L S K và D802

1. KDZ firmware cho F320S:
V11C: http://inclu.net:82/LG/LG G2/SKT/f320k11c_00.kdz/

V11K: http://main.develoid.com:81/lg/G2/firmware/F320S11K_00.kdz
hoặc: http://inclu.net:82/LG/LG G2/sk g2 jellybean kdz/F320S11K_00.kdz

V20A: http://main.develoid.com:81/lg/G2/firmware/F320S20A_00.kdz
V20B: http://inclu.net:82/LG/LG G2/SKT/F320S20B_00.kdz/
V20G: http://inclu.net:82/LG/LG G2/SKT/F320S20G_00.kdz/
V21O: http://pkg02.xcdn.gdms.lge.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW318495432109876543213/F320S21O_00.kdz

2. KDZ firmware cho F320K:

Full KDZ firmware cho F320K xem tại đây: http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3250761860&uk=2080934886

V10I: http://inclu.net:82/LG/LG G2/KT/F320K10I_00.kdz

V10K: http://inclu.net:82/LG/LG G2/KT/F320K10K_00.kdz
V11C: http://inclu.net:82/LG/LG G2/KT/F320K11C_00.kdz

V11K: http://inclu.net:82/LG/LG G2/KT/F320K11K_00.kdz
Hoặc: http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW019785432109876543213/F320K11K_00.kdz
hoặc:

V20A: http://inclu.net:82/LG/LG G2/KT/F320K20A_00.kdz
V21D: http://inclu.net:82/LG/LG G2/KT/F320K21D_00.kdz
hoặc:
http://inclu.net:82/LG/LG G2/KT/LGF320KAT-00-V21d-KT-KR-JAN-27-2014+0.zip
V21P: http://pkg02.xcdn.gdms.lge.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW380595432109876543213/F320K21P_00.kdz

3. KDZ firmware cho F320L:
V10K: http://inclu.net:82/LG/LG G2/LG U+/F320L10K_00.kdz
V11K: http://pan.baidu.com/s/1GLXMn
V20B: http://inclu.net:82/LG/LG G2/LG U+/F320L20B_00.kdz
V21P: http://pkg02.xcdn.gdms.lge.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW259495432109876543213/F320L21P_00.kdz

4. KDZ firmware cho D802:
V10C: http://inclu.net:82/LG/LG G2/G2_D802/ESA_D80210C_00.kdz
V10B: http://inclu.net:82/LG/LG G2/G2_D802/VIETNAM_D80210B_00.kdz

V10E: http://inclu.net:82/LG/LG G2/G2_D802/vietnam_D80210E_00.kdz

802 Vodafone
V20B: http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW465395432109876543213/D80220B_00.kdz

5. KDZ Firmware LG G2 Vietnam / KDZ Firmware D802 VN:

4.4.2 Kitkat
V20A 16GB : http://www.fshare.vn/file/T1CN4R80ZT/
hoặc:
http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW813495432109876543213/D80220A_00.kdz

V20A 32GB : http://www.fshare.vn/file/TXAGM56GZT/
hoặc:
http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW813495432109876543213/D80220A_00.kdz

Kết quả hình ảnh cho lg d820

rong một số trường hợp bạn buộc phải sử dụng flash tool để chạy tot và dll – 1 dạng flash binary để về ROM gốc của LG.

Tot, Dll cho F320 L S K :

Tot firmware F320S (V10)
http://www.fshare.vn/file/T3SZR52W6T
Hoặc:
http://main.develoid.com:81/lg/G2/firmware/LGF320S_V10e_TOT.7z

Tot firmware F320K (v10)
http://www.fshare.vn/file/TZRVMVMPFT
hoặc
http://downloads.codefi.re/autoprime/LG/LG_G2/F320K

Tot firmware F320L (V11)
http://www.fshare.vn/file/TVR9DPAC7T
hoặc: http://inclu.net:82/LG/LG G2/LG U+/LGF320L-00-V11c.tot

Tot, Dll cho D802: 
Download tại đây:
http://downloads.codefi.re/autoprime/LG/LG_G2/D802/Stock_Firmware
hoặc:
http://pan.baidu.com/s/1cdKst
pass: i0hq

File DLL dùng chung nhau cho tất cả các bản G2:
https://drive.google.com/file/d/0B-RQEDwBBLLkNW5SY2FWcWNYZkE/edit?usp=sharing