Chào mừng bạn đến Diễn Đàn ChơiMobile

Cộng đồng Mobile hàng đầu Việt Nam, Phát triển Android, iOS, Kỹ Thuật Mobile. Đăng ký ngay để tạo chủ để và cùng thảo luận !

Điểm thưởng dành cho hsrose

 1. 30
  Thưởng vào: 24/10/17

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 2. 20
  Thưởng vào: 24/10/17

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 3. 15
  Thưởng vào: 24/10/17

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 4. 10
  Thưởng vào: 24/10/17

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 5. 2
  Thưởng vào: 24/10/17

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 6. 20
  Thưởng vào: 24/10/17

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 7. 10
  Thưởng vào: 24/10/17

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 8. 5
  Thưởng vào: 24/10/17

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 9. 1
  Thưởng vào: 24/10/17

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.